ANBI INFORMATIE

Juridisch gezien is CLC Eindhoven een campus die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder ‘City Life Church Den Haag. City Life Church Den Haag staat geregistreerd als ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften zijn daarom aftrekbaar van de belasting.

Meer informatie zoals financiële verantwoording is de vinden via deze link.

ANBI INFORMATION

Legally speaking CLC Eindhoven is a campus which is registered at the Chamber of Commerce under ‘City Life Church Den Haag. City Life Church Den Haag is registered as ANBI: an Institution for General Purpose. Donations are therefore tax deductible.

More information such as financial accountability can be found via this link.

De website van City Life Church maakt gebruik van cookies. Cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert.