WIE WE ZIJN

Het draait allemaal om mensen!

Bij CLC geloven we dat we allemaal een verschil kunnen maken in onze lokale gemeenschappen door te helpen tegemoet te komen aan de fysieke, emotionele en spirituele behoeften die individuen en gezinnen treffen.

City Life Community is de uitdrukking van ons hart van City Life Church in de lokale gemeenschap en werkt aan haar visie om hulp, hoop en iets goeds te bieden aan mensen in nood in verschillende situaties.

CULTUUR

We geloven in het ontwikkelen van relaties in onze gemeenschappen en samenwerken met lokale overheden, sociale programma’s en lokale bedrijven om een ​​verschil te maken in onze omgeving.

WHO WE ARE

It’s all about people!

At CLC we believe we can all make a difference in our local communities by helping meet the physical, emotional and spiritual needs affecting individuals and families.

City Life Community is the expression of the heart of City Life Church in the local community, working towards its vision of providing help, hope and kindness to those in need in various situations.

CULTURE

We believe in cultivating relationships in our communities and cooperating alongside local governments, social programs, and local businesses to make a difference in our surroundings.

FOCUSGEBIEDEN

Het creëren van eendaagse evenementen, sociale ontwikkelingsprogramma’s en het smeden van incubatie voor sociaal ondernemerschap in verschillende regio’s in- en om Eindhoven. Samenwerken met toonaangevende NGO’s, bedrijven en andere organisaties om gezonde gezinnen en veilige gemeenschappen te creëren. Het uitbreiden van de programma’s voor kinderen en jongeren, vrouwen die zijn terechtgekomen in de randen van de samenleving, vluchtelingen en asielzoekers en het ontwikkelen van ecosystemen voor sociale ondernemers om hen aan te moedigen leiding te geven en invloed uit te oefenen op elk gebied van het leven.

AREAS OF FOCUS

Creating one-day events, social development programs and forging social entrepreneurship incubation in different regions in and around Eindhoven. Partnering with leading NGOs, corporations and other organizations to generate healthy families and safe communities. Expanding the programs for children and youth, marginalized women, refugees and asylum seekers and developing ecosystems for social entrepreneurs to encourage them to lead and impact every sphere of life.

JOIN TODAY

Geïnteresseerd / Interested in City Life Community

Partners City Life Community:

 

De website van City Life Church maakt gebruik van cookies. Cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert.