CHILDEREN

‘The next generation of leaders’

Children are the future leaders of the church. We want to create a safe and enjoyable environment where they enjoy coming and learning the message of the Bible in a fun, creative and relevant way. We also believe that it is healthy to involve children in ‘being church together’, which prepares them well for the future.

KINDEREN

‘De volgende generatie van leiders’

Kinderen zijn de toekomstige leiders van de kerk. Wij willen een veilige en plezierige omgeving creëren waar zij graag naartoe gaan en de boodschap van de Bijbel op een leuke, creatieve en relevante manier leren. We geloven daarnaast dat het gezond is de kinderen in ‘het samen kerk zijn te betrekken’ wat hen goed voorbereidt op de toekomst.

For children in groups 1, 2, 3 or 4 of primary school, there is a program during the service focused on this age category. This program begins at the end of the Worship around 10:50 am (approximately 20 minutes after the start of the service.

The children go together to their own room under the guidance of the leaders. If you would like to drop your child(ren) off in the room yourself, this is of course also possible.

Just before the end of the service, the children come back together and can sit with their parent(s) again.

For children in groups 5, 6, 7 or 8 of primary school, there is a special program during the service where they receive education at their own level, but where attention is also paid to creativity and making friends. This program begins at the end of the Worship around 10:50 am (approximately 20 minutes after the start of the service.

The children go together to their own room under the guidance of the leaders.

Just before the end of the service, the children come back together and can sit with their parent(s) again.

During the services we have a special room for mothers and the little ones (0 to 3 years) where you can feed and/or change your baby in peace. We also have toys for this age category. After the Worship, someone from our team will also be present in the room for questions and assistance.

You don’t have to miss anything from the service, you can follow the service via the livestream!

Voor kinderen die in groep 1, 2, 3 of 4 van de basisschool zitten is er een programma tijdens de dienst toegespitst op deze leeftijdscategorie. Dit programma begint aan het einde van de Worship rond 10.50 uur (Ongeveer 20 minuten na de start van de dienst.

De kinderen gaan gezamenlijk onder begeleiding van de leiders naar de eigen ruimte. Vindt je het prettig je kind(eren) zelf in de ruimte af te zetten, dan kan dit natuurlijk ook.

Net voor het einde van de dienst komen de kinderen weer gezamenlijk binnen en kunnen ze weer bij de ouder(s) gaan zitten.

Voor kinderen die in groep 5, 6, 7 of 8 van de basisschool zitten is er een speciaal programma tijdens de dienst waar ze op hun eigen niveau onderwijs ontvangen, maar waar ook aandacht is voor creativiteit en het maken van vrienden. Dit programma begint aan het einde van de Worship rond 10.50 uur (Ongeveer 20 minuten na de start van de dienst.

De kinderen gaan gezamenlijk onder begeleiding van de leiders naar de eigen ruimte.

Net voor het einde van de dienst komen de kinderen weer gezamenlijk binnen en kunnen ze weer bij de ouder(s) gaan zitten.

Tijdens de diensten hebben we een speciale ruimte voor moeders en de allerkleinsten (0 t/m 3 jaar) waar je in alle rust je baby kunt voeden en/of verschonen. Ook hebben we er speelgoed voor deze leeftijdscategorie. Na de Worship is er tevens iemand van ons team aanwezig in de ruimte voor vragen en hulp.

Van de dienst hoef je niets te missen, je kunt de dienst volgen via de livestream!

De website van City Life Church maakt gebruik van cookies. Cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert.