JUNE 2 COMPASSION SUNDAY!

One of our regular partners in the fight against poverty and injustice is Compassion. Every year we want to dedicate 1 Sunday to the work of Compassion. Together with all other City Life Churches, we are committed to the Sylhet region in Northeast Bangladesh. We want to support projects there and sponsor children.

During Compassion Sunday, Harriet Hofsink will tell us all about the projects in Sylhet and how we can make a difference. Because every child counts. Afterwards you have the opportunity to sponsor a child yourself and make a difference in a life!

2 JUNI COMPASSION ZONDAG!

Een van onze vaste partners in de strijd tegen armoede en onrecht is Compassion. Ieder jaar willen we 1 zondag in het teken stellen van het werk van Compassion. Samen met alle andere City Life Churches verbinden we ons aan de regio Sylhet in Noordoost Bangladesh. Daar willen we projecten ondersteunen en kinderen sponsoren. 

Harriet Hofsink zal ons tijdens Compassion Sunday van alles vertellen over de projecten in Sylhet en hoe wij hierin een verschil kunnen maken. Omdat ieder kind telt. Na afloop heb je de gelegenheid zelf een kindje te sponsoren en daarmee een verschil te maken in een leven!

City Life Church and Compassion have been working together for more than ten years. Over the years, more than 700 children worldwide have found a sponsor. In addition to sponsoring children, church members have given gifts and thousands of letters and cards have been written back and forth.

City Life Church en Compassion werken al meer dan tien jaar samen. Door de jaren heen, mochten meer dan 700 kinderen wereldwijd een sponsor vinden. Naast het sponsoren van kinderen hebben gemeenteleden giften gegeven en zijn er duizenden brieven en kaarten over en weer geschreven.

COMPASSION & CLC

What is the impact that CLC churches make in Bangladesh? In this video, Pastor Erald talks about the collaboration between Compassion and the City Life Church churches.

“If you ask the parents of the children in Bangladesh: What is the hope for your children? Then they often have no answer. But now that the children are supported in a Compassion project, they find that hope again.”

Hoe ziet de impact eruit die CLC kerken maken in Bangladesh? In deze video vertelt pastor Erald over de samenwerking tussen Compassion en de City Life Church-kerken.

“Als je vraagt aan de ouders van de kinderen in Bangladesh: Wat is de hoop voor jouw kinderen? Dan hebben ze vaak geen antwoord. Maar nu de kinderen ondersteund worden in een Compassion-project vinden ze die hoop weer terug”

De website van City Life Church maakt gebruik van cookies. Cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert.